Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w upadłości


Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Wzór na stronie MS

Kontakt

Wynajem sprzętu

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości - Grupa I

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości - Grupa II

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DUŻYCH MASZYN - TERMIN 04.03.2021 r

OPIS I ZDJĘCIA DUŻYCH MASZYN DO SPRZEDAŻY